Mostani gyomcsoportunkban a talajban telelő, szívós évelők szerepelnek. Több nehezen irtható gyom tartozik közéjük. Bár, ahogy a gyomsorozatunkhoz fűzött kommentekből kiderül, sokan kedvesnek, tetszetősnek tartják a kultúrkertekben tébláboló, de inkább rétekre, erdőszélekre való, gyomnak számító növényeket.

Mezei zsurló

A talajban telelők (Geophyta, G) számára a továbbélést tarack, rizóma, gumó, szaporító gyökér, hagyma biztosítja. Ezek a trükkös szervek egyfajta energiabombaként biztosítják számukra azt az erőt, amellyel a tavasszal magról kelő, vagy egyszerű gyökeres – télen legyengült – haszonnövényeket már a startnál lehagyják.

Farkasalma

Martilapu

Nem véletlen, hogy ebbe a csoportba tartoznak szántóföldjeink legveszélyesebb gyomnövényei. A gazdálkodók jól ismerik ezt a sok pénzüket elvivő társaságot. A sort a tarackos, rizómás fajokkal (G1) kezdjük. Maga a tarack egy olyan csomókkal módosult hajtás, amelyik képes minden csomónál, az ott található rüggyel szaporodni. Ilyenek a csillagpázsit, fenyércirok, japánkóró, közönséges farkasalma, közönséges cickafark, nagy csalán, nád, mezei zsurló, madársóska, martilapu, siskanádtippan, tarackbúza.

Siskanádtippan

Vannak olyan tarackolók, amelyek a föld alatt raktározó gumókat hoznak létre, s ezek akkor is átvészelik a telet, ha a növény amúgy kifagy. A gumókból a következő évben új növény fejlődik. Ebbe a G2 jelű csoportba tartozik egyebek mellett a mezei és a vízi menta, a mocsári tisztesfű.

Mezei menta

Mocsári tisztesfű

Botanikusok a következő csoportba a szaporító gyökeres fajokat (G3) sorolták. Jellemző rájuk, hogy míg az áttelelést, következésképp szaporodásukat segítő gyökerek nagyjából vízszintesen futnak, addig vannak táplálékot szállító, mélyre hatoló gyökereik is. Ebből is következik, hogy e csoport tagjai pusztán mechanikai irtással nehezen pusztíthatók ki. Ismert G3-as az apró és a sövényszulák, a farkas kutyatej, hamvas szeder, acat vagy aszat, selyemkóró, útszéli zsázsa.

Farkas kutyatej

Selyemkóró

Útszéli zsázsa

A csak hagymával telelő és szaporodók fajok nem sok gondot okoznak, inkább díszítenek, de botanikai fogalmak szerint gyomnak számítanak. Jelük a G4. Hogy csak néhányat említsünk, ebbe a csoportba tartozik az ernyős madártej (kép fent), az őszi kikerics (kép középen), a gumós perje (kép lent).

 

Képek innen.