Az ókori görögök szerint a jácint egy csodaszép ifjú, Hüakinthosz halálával született. Úgy halt meg, hogy egy diszkosz a homlokának csapódott. Hüakinthosz Apollón kísérői közé tartozott, sőt Apollón isten szerelmes volt belé. Egy alkalommal diszkoszt vetettek, és Apollón földről visszapattanó korongja Hüakinthosz homlokának csapódott, mire a fiú holtan esett össze. Hiába próbálta Apollón elállítani a vérzést, már nem tudott segíteni Hüakinthoszon. Apollón őszintén megsiratta, és így kiáltott: „Ó, ha az életemet adhatnám érted, vagy veled halhatnék!” Ahogy ezt kimondta, Hüakinthosz kiserkent vére nyomán a fű újra kizöldült, és gyönyörű virág nőtt, amelynek szirmaiba Apollón beleírta Hüakinthosz nevének kezdőbetűjét.

A történetnek van egy másik változata is. Eszerint nem Apollón, hanem Zephirosz, a nyugati szél istene, aki szintén szerelmes volt a fiúba, ölte meg Hüakinthoszt, mert az inkább Apollónhoz vonzódott. A verseny közben féltékenyen ráfújt az Apollón által elhajított diszkoszra, mire az megölte Hüakinthoszt.

 

 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a mítoszban megénekelt virág valószínűleg nem hasonlít a ma ismert jácintra. Az sötét bíborszínű vagy karmazsinvörös szirmú liliomszerű virág lehetett.