Mind Szent (October) Hava


1.) A’ Szüret sok helyeken Octoberben tartatik; azért annak a’ mi ’ múlt September Hónapnak 14-dik számja alatt mondatott, itt is hasznát kel venni: a’ hol sáfrányt termesztenek, ott már reggelenként a ’ virágokat szedni kell, és a’ szálakat tűznél megszáraztani: pirosabb leszsz.
 
 
2.) A’ szüreteléssel együtt járó bajoknak vége lévén, a’ Gazdaszszonynak legnevezetesebb foglalatossága az Éléskamarának kitisztítása, száraztása, és télre való mindenféle eleségekkel megrakása. Ez egy józan megitélést, és megfontolást kivánó dolog, mert a’ mint mondják; üres Kamarának bolond a’ Gazdaszszonya; de ellenben az is hiba, ha az kelletinél rakottabb, úgy hogy feleis elvesz a’ bennelévő holminek. Ugyan rámára vonja hát a’ Gazdaszszony, hogy illyen házhoz miből, és mennyi kivántatik, hol lehet azt legjútalmasabban beszerezni, és mi van benne ollyan, a’ mi a’ szükségen fellűl van, és hol, ’s mikor lehetne azt leghasznosabban pénzre fordítani. Valljon a’ veres, és fokhagymát nem jó volna e most valamellyik Vásárra küldeni.
 
7.) Már most az éjjeli derek a’ tsipkét is megpuhitván, azt is szedessen a’ Gazdaszszony, és télre fözesse bé, ha benne módja van, Hetsepetnek is hívják.
 
11.) A’ mint egy részről a’ gondos Gazdaszszony az Éléskamarát megtölti: úgy más részről a’ Zöldségpintzétis kitisztíttatja, a’ póltzokat helyre igazíttatja, homokot, és földet hordat belé, és a’ gyökeres veteményeket, Zellert, Petrezselymet, tormát, veres, sárga, és tövisrépát, retket, karalábit, kártifiólt, tzikoriát ’s a’ t. kiszedetvén a’ kertből, feltisztítva a’ jövő télre berakja, vagy a’ mije ezek közzűl hibázik pénzenis bészerzi.
 
12.) Simon Judás nap körűl már a’ Fejes, és Kelkáposztát is felszedeti a’ Gazdaszszony, a’ Fejest begyalúltatja, és hordókra savanyítja, a’ Kelt pedig, és a’ magnak valókat a’ kertbe szép rendel elrakja, és szalmával a’ hideg ellen betakarja.
 
13.) A’ Káposzta után a’ Kerékrépát gyalúltatja, és savanyíttatja be a’ Gazdaszszony. Ez is egy nevezetes téli eleség, ha tejfel van hozzá, és disznóhús.
 
19.) Ezen Hónapban a’ Gesztenye tökélletességre megyen: azértis a’ Gazdaszszony a’ legépebbeket válogassaki, és a’ napon, megszáraztván teríttse fel szellős helyen a’ padlásra, és gyakran kevertesse meg vagy rakja homokba. Sok Gazdaszszonyok pedig a’ fondorjában bent hagyják és száraz helyen hordóba nyomva tartják, ’s használják. Én tsak a’ fa alatt hagyom, és gazzal, ’s a’ maga levelével vékonyan beterítvén, télen által használom. Ezt is magyar Aszszony találta Tszt. Kis Jánosné nem régen.
 
20.) A’ Fokhagymát October végén’ el kel duggatni, és idején tavaszszal megporhálni, nagyobb leszsz a’ Feje.
 
Forrás: Magyar házi gazdasszony, N. Nagyváthy János, Tekintetes Nemes Szala vár megye' táblabírója által, 1820