Mind Szent (October) Hava


1.) A' Szüret sok helyeken Octoberben tartatik; azért annak a' mi ' múlt September Hónapnak 14-dik számja alatt mondatott, itt is hasznát kel venni: a' hol sáfrányt termesztenek, ott már reggelenként a ' virágokat szedni kell, és a' szálakat tűznél megszáraztani: pirosabb leszsz.