Szent Jakab (Julius) Hava

 
1.) A’ háznál a’ Keményítőre gyakor szükség lévén, a’ Gazdaszszony válaszszaki ahoz a’ legöregebb szemű, és vékony héjú búzát, tisztogassa, mosassa meg: a’ tejesztés után pedig nyomattassa ki, és a’ keményitőt jól kiszáraztva, tegye száraz híves helyre; három pozsonyi mérőből egy merő jó féle, és 16-20. Font barna keményítő szokott lenni. A’ megmaradott törkölyt a’ kinyomás után a’ tik, sertés, és tehenek édesdeden megeszik.
 
3.) A’ Kajszinbaratzk, Spanyolmeggy, Cseresnye, és manna, most lévén legjobb divatjokban, mindenikből kel szedetni, és télre befőzvén, üvegekre rakni. A’ száraztást mindenek tudják.
 
4.) A’ Boldogaszszony, vagy gömbölyű szilva is ezen, ’s a’ jövő Hónapban szokott érni; tehát minthogy ezt száraztani nem lehet, hordókra kel szedetni pálinkának.
 
5.) A1 Dohányt már most kottsozni szükség, és a’ virág bunkókat letördeltetni: söt egyúttal a’ legalsó négy leveletis szükség leszakasztani, és elvetni. Dohányért sok jó segédet kap a’ Gazdaszszony.
 
6.) Kel, karaláb, és kártifiol magokat Julius elejénis szoktak vetni, és még ezek Octoberben megis érnek, ha Augustus elején elplántáltatnak, ’s jó ideje jár.
 
7.) Julius első hétjében a’ két legfellyebb három esztendős sáfrány hagymákat kikell ásatni, és száraz szellős helyen tartani Augustus utólsó hétjéig, a’ midőn újra elásatnak kilentz tzól méllységre, sorjában. Julius utolsó két Hétjében pedig jó a’ szegfű bújtást elkezdeni, és Augustusban is, folytatni.
 
8.) Szent Jakab nap körűl vessenek a’ Gazdaszszonyok az üres ágyakba kerékrépa, és téliretek magot. Ezek még November elejére megnőnek.
 
9.) A’ Fokhagymát kiszedvén koszorúkba szükség fonni, megszáraztva, és megtisztogatva;
 
10.) A’melly kerti vetemény magok zsendűlni kezdenek, lemetéltessenek, és tokjokban megszáraztatván, tétessenek félre.
 
11.) Az aratóknak kedves eledelek a’ tésztával savanyított ugorka; tehát azt már illyenkor minden nap savanyítani kel; meghagyván a’ szárán a’ legelső szép ugorkákat magnak.
 
15.) Augustus utolsó hétjében télre való ugorkát is szükség lévén elrakni, a’ Gazdaszszony most már jóféle bór etzetet szaporítson előre, hogy ennek vagy nemléte miatt az elrakás elnekéssék; vagy pedig erőtelen, és gyümölts etzetre ne kellessék szorúlni.
 
Forrás: Magyar házi gazdasszony, N. Nagyváthy János, Tekintetes Nemes Szala vár megye' táblabírója által, 1820