A’ Virág Termesztéséröl.

Közönségesen a’ Virágokról meg kel tartani: hogy a’ mostan trágyázott főldet ugyan egysem, de a’ kövér porhanyó fekete földet mindenik szereti: és hogy a’ virágzás idején az öntözést mindenik megkivánja. Ha sok eső, vagy igen forró szárazság jár: a’ magjaik elromlanak.

§. 140.

A’ kerti virágok, a’ mellyek kedves illatjokkal, és szépségekkel kedveltetik magokat, közönségesen két rendre osztathatnak, t. i. Tavasziakra, vagy hagyma termőkre, és Nyáriakra. Mind a’ két féléket, vagy hagymáikról, vagy magjaikról szaporitjuk. Vagynak ugyan ollyanokis köztök, a’ mellyeket bújtunk, mint a’ Szegfű, vagy tsak letörött ágaikat lebökjük a’ Földbe, a’ millyenek a’ Sárga, és téli Violák.

            1. Hagymatermők leginkább ezek. A). Hiátzint, Narcis, Jonquill, Tatzet, Amarillis, Tuberosa, Tulipán, Liliom. Mind ezeknek hagymáikat Sz. Márton nap tályban kel, puha Földbe és 8-9. tzól mélly árokba egyenként, és 8-10. tzól távól egymástól ültetni, az egy Tuberósát kivévén, a’ mellyet tavasszal ültetünk ki.

            Mikor a’ keskeny árkok készen vannak, a’ fenekekre igen érett fekete földet, söt egészen földé vált trágyátis lehet, két újjnyi vastagan teríteni, es a’ hagymákat ebbe gyengén a’ töveikkel aláfordítva benyomkodni. Ha már minden hagyma illy módon, mind sorban le van duggatva: a’ kiásott, vagy másunnan hozott jó földet rájok teritjük dombosan, hogy a’ viz lefojjon rólok: mert ezt épen nem szeretik. Errenézve sokan a’ Vargatsert, a’ szemetről felszedik, és az árkok fenekére is, a’ betakarás után a’ föld szinéreis ezt teritik, hogy a’ vizet beigyák. Megvallom hogy ez nekem nem tett jót.

            Ha az idő kinyilik: kézzel kel a’ főldet, ezen virághagymákon elmorzsálni: a’ kapa soknak elvágja a’ föld alatt való szép hajtását. Az említett Virágok Sz. Iván napig, már elébb elvirágozván, Leveleiket vagy Sássaikat sárgáva változtatják. E’kor hát a’ hagymákat ki kel ásni, és száraz hűs helyre kiteritve tartani Sz. Márton napig. A’ Hiátzint ezek közt, dupla, vagy tellyes virágjaiért legbetsesebb. Van köztök Fejér; testszin, Rózsaszin, setét vagy Király piros, világos, és setét kék, sárga ’s a’ t.

            A’ Tuberosa (Polianthes Tuberosa) a’ Virágokköztt tsak nem legpompássabb, és illatosabb. A’ Simpla Septemberben, a’ dupla pedig Octoberben virágzik, és ritkán megy tökélletességre az agyagban. Ezértis én igy bánok vele. Már Mártuis elején a’ hagymáit beáztatom vizbe 48-60. óráig és tserepekbe elültetem, meleg szobába tartom tsak a’ főldön míg nem tsirzenek: a’ mikor már ablakba rakom a’ napfényre, vagy a’ tornátzba, ha meleg az idő. Mikor már semmi dértől nem félek: a’ kertbe a’ legmelegebb helyre tserepestől együtt elültetem. A’ gyakor öntözést megkivánja. Mikor elvirágzott: késő ősszel kiszedem a’ hagymáit, és tövét, és sássát elmetélvén hives száraz helyen tartom egész télen; hogy se meg ne fagyjon, se ne hajtson. A’ hajtás elerőteleníti. Mind ezen virághagymákat ellehet szedni egymástól, mint a’ fokhagymát, és külön ültetni. A’ Tuberósák közt a’ fejérek legközönségesebbek; a’ téglaszinűek, és hamvas kékek legbetsesebbek. Magját tsak igen ritkán érleli meg, a’ mellyről lehet szaporítani újj szinűeket. A’ homokban korábban nyílnak.

 

Forrás: Magyar házi gazdasszony, N. Nagyváthy János, Tekintetes Nemes Szala vár megye' táblabírója által, 1820
 
- ugyan 200 évvel korábbról, de szépek