Kezdhetik élesíteni a kaszát, kaszálógépet a telektulajdonosok, ugyanis közeleg június 30-a, a parlagfű elleni védekezés határnapja.

Ha a földek parlagfűvel fertőzöttek, és a használóik láthatóan nem tettek még semmit ellene, júliustól egy törvényi rendelkezés szerint igen komoly bírságot fizethetnek: területnagyságtól függően 15 ezer és 5 millió forint között. Júliustól a külterületeket ellenőrzik.

itt_az_ido_a_parlagfuirtasra-00012613-parlagfű.jpg A legtöbb allergiás panaszért felelős, rendkívül életképes növény virágzati bimbóit ilyentájt kezdi fejleszteni. A jogszabály szerint a bimbó kialakulását is meg kell akadályozni, s ehhez rendeli a június 30-i határnapot. Ezt az állapotot továbbra is fenn kell tartani, melynek teljesítése csak a parlagfű rendszeres irtásával lehetséges.

A védekezési tevékenység megtörténtét külterületen a földhivatalok, belterületen a jegyzők ellenőrzik. A területek azonosítása ma már számítógéppel és műholdas helymeghatározó berendezésekkel gyorsan, pontosan elvégezhető. Az előző években a parlagfűvel erősen fertőzött területeken gazdálkodók bízvást számíthatnak az idei évben is az ellenőrzésre.

A hatóságok, amennyiben azt látják, hogy a földhasználó és tulajdonos nem végezte el a védekezést, úgy közérdekű védekezést rendel el. Erről nem kell előzetesen - ahogy az ellenőrzésről sem - értesíteni az érdekeltet. A hatóság, a kaszálást végző megbízott vállalkozó az érintett területre beléphet, lezárt területet felnyithat és dolgozhat az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is.

Sőt, amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a kaszálást abban az esetben is elrendelhetik, ha a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50 százalékát és a parlagfűvel való borítottság a 30 százalékot meghaladja. Az okozott kárért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt.

 152676_170230710_big.jpg

A védekezés költségeit 15 napon belül be kell fizetnie a mulasztás elkövetőjének, késedelem esetén a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben. Az összeg adók módjára behajtható, erről az adóhatóság gondoskodik. Amennyiben az ingatlan közös tulajdonban (osztatlan közös esetén) van, úgy a költségek megtérítéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felelős. A mulasztót ezen felül tetemes, akár 5 millió forintos bírság is fenyegeti. Ez attól függően változik, mekkora belterületről, vagy külterületről van szó. A bírságot szintén adók módjára kell behajtani.

Ezenkívül a földhasználót további szankcióként egyes agrártámogatások részétől, vagy egészétől is eltilthatják a hatóságok.

Sokkal egyszerűbb most kihuzigálni a fránya növényt.

Köszönöm a sok százezer parlagfű-allergiás nevében!

A képekre kattintva érdekes dolgok olvashatók a parlagfűről.