Böjtmás (Martius) Hava

 

2-0 Ha az idő a’ múlt hónapban nem szolgált: most sem késő a’ kész Melegágyakat bevetni, és a’ hideg éjjelek ellen szalma fedelekkel betakartatni.

3-0 A’ mindenféle veteménymagokat szedje elől a’ Gazdasszony, és ha Februariusban nem lehetett, most már vetni kell, az idején valókat.

4-0 A’ kertet már fel kell sorban ásatni, és ha a’ főld valamennyire megmelegedett: a’ szokott vetemény magokkal egymás után bevettetni. Hogy annál jobban nöjjenek: meg kell porhálni a’ fokhagymát, és kint telelt, Kel, és Kártifiol palántákat: de ez tsak az igen jó Esztendőben eshetik meg.

5-0 A’ Kender, Len, Káposzta, és Dohány alá a’ főldet másodszor ezen hónapban is meg kell jó apróra szántatni.

6-0 Még a’ Nyirfa nem bimbózik, szivósabb természetű: Erre nézve most kell ágakat szedetni, és azokból egész esztendőre való seprőket köttetni.

 

10-0 A’ magnak való Fejeskáposzta, Kel, Karaláb, Kártifiól, Veres, Fejér, és Sárgarépák, retkek, Hagymák már illyenkor sokszor tsiráznak, és ha őket friss levegő nem éri, megfúlnak, és rothadnak. Ezértis a’ Gazdaszszonyok a’ zőldsgpintzéket szellőztessék, vagy ha a’ főld, és idő engedi, ültettessék ki a’ Czirzés előtt.

11-0 A’ bor fejtésekor egy edény seprőt félre kell, tenni, és gondját viselni. Ennek egész esztendőben többször veszszük hasznát, ha vagy a’ vasedényeket akarjuk tisztíttatni.

12-0 A’ Mártiusi hóviz betses. Ezt, mentől későbbi, annál többre betsűlik azok a’ Gazdaszszonyok, a’ kik szagos, és egyéb vizeket akarnak égetni: mert az illyen víz igen tiszta, nints annyi Só, Salétrom, Kövérség, ’s rothadt test benne, mint az esővízben.

 

15-0 Mentől idejébben lehet, a’ kolompért el kell rakatni; és ezen Hónap végénél tovább halasztani káros: a’ kik őszszel rakják, még több almát szednek alóla.

 

Forrás: Magyar házi gazdasszony, N. Nagyváthy János, Tekintetes Nemes Szala vár megye' táblabírója által, 1820