Impresszum Help Sales ÁSZF Panaszkezelés DSA

A régiek szerint Simon Júdás napja (október 28.) környékén kell a káposztasavanyítást kezdeni. Azaz mostanában. Néhány ezzel kapcsolatos tanács a 19. századból.

káposzta.jpg

A' Gazdasszonyi munkákról

X. szakasz. A' Gyümölts befözésröl.

§. 113.

A' Fejes káposztának besavanyítása minálúnk minden házban tudva lévő dolog: de mégis nem minden házban talál az ember jó izű káposztát. Errenézve, én a' mit körülötte tapasztaltam, ide iktatom:

A’ Gazdasszonyi munkákról

Az Égettbor, Rozsolis, Punts, Ratafia, és Szagos-Vizek készitéséről.

§. 105.

A’ Szagosvizeknek mitsoda hasznokat tudják a’ Gazdasszonyok venni: én arról nem szólok, hanem tsak megelégszem némellyeknek égetése modját előladni.

       1. A’ Levendúla, Bodzavirág, Isóp levelek, Rozmarin, Zsállya, Majoránna, Tzitromfű, Kapor, Fodormentha ’sat. mind egy forma mértékben és módon égettetnek viznek p. o. Vegyük a Levendula vizet, és ebből végy szépen megszárogatva Levendulát, vagy e’nek virágját.- 1 Font.

Tölts reá Mártiusi Hó, vagy esővizet – 2 Font. áztasd egynehány óráig: tedd Lombikba, és gyenge tűznél tsepegtesdle felét, és töltsd üvegekre.

       2. A’ Rózsavizekhez a’ legszebb parlagi, vagy Kerti Rózsa levelekből szedj.  1 Font. Ez lágy Sóval gyengén begyúratik egy fazékba, és 14 napig Pintzében, vagy más száraz, hideghelyen, jól bekötve így áll. Akkor feleresztetvén, igen igen tiszta (mint az eső, Mártiusi hó, és Forrásviz) vizzel, lombikba töltetik, és kiégettetik.

       3. A’ Fekete Cseresznye vizhez a’ Cseresznye megszáraztatik, és minden magostól öszvetöretvén, belőle 1 font: rátöltetik tiszta forrás, vagy eső víz 8 font, és minekutánna 12 óráig így állot, Lombikba tétetik, és kiégettetik.

       4. Az úgy nevezett Magyar Királyné vizét így készitik: Végy négyszer leeresztett égettbort három részt: Rozmarin virágot (a’ Levele szinte úgy jó) két részt: a’ kettőt tedd egy üvegbe, dugdbe szorossan, és tartsd meleg helyen ötven óráig; azután tsepegtesd le Lombikból, mint a’ Rózsavizet, ’s mást szokás. A’ Köszvényesek minden héten 1-szer egy köntinget szoktak belőle bevenni éhgyomorra, és vele minden nap mosdani. Erről a’ Vizról azt irják Erzsébet Királyné, a’ Robert Károly Felesége neve alatt, hogy egy esméretlen Remetétől tanúlta, és úgy megszépült tőle, hogy őtet, noha 72. esztendős vólna, a’ Lengyel Király megkérette, a’mi épen nem igaz a’ Históriákból: de hogy a’ szép Magyar asszonyt szebbé teszi: azt tagadni nem lehet.

Forrás: Magyar házi gazdasszony, N. Nagyváthy János, Tekintetes Nemes Szala vár megye' táblabírója által, 1820

Az utóbbi időben több kérdés is érkezett ebben a témában. Van, aki évek óta parlagon heverő telket örökölt, másnak nem volt ideje a kertre, és mire észbe kapott, már átláthatatlan káosz várta.

Mielőtt nekikezdünk az elhanyagolt, "elvadult" kert rendbetételének, célszerű a helyszínre kihívott szakembertől tanácsot kérni. A feladat összetett, sok függ a meglévő állapottól és a kert adottságaitól. Ezzel együtt azért van néhány általános feladat, melyeket az ilyen kerteknél biztosan el kell végezni:

A Kapanyél e-mail címére egyre több kérdés érkezik, ezért úgy döntöttünk, hogy a legtöbbeket foglalkoztató, ill. a legérdekesebb kérdésekre egy-egy posztban válaszolunk. Ezzel új sorozatot indítunk útjára, hetente egyszer. Természetesen a sorozatból kimaradó kérdésekre továbbra is e-mailben válaszolunk.

Az első téma lassan aktuális lesz, hiszen minden jel arra utal, hogy közel már a tavasz. Nézzük hát, miből érdemes magaságyást építeni Bálint Károly kertépítő szakértőnk szerint.

Januarius.

...
12. A’ káposzta ezen időben megszokott fagyni: tehát azt őrizni, és minden héten kétszer felbontatván, a rothattat lehányatni, és a’ nyomódeszkát hideg vizzel megmosatni szükséges. Ha igen keserű, levit le kell szedni, és rá gyenge sós vizet kell tőlteni.
 
13. Az ugorkás tonnákat is körűl kell vizsgálni, és ha látja a’ Gazdasszony, hogy az Ugorka lágyúl: szürje le a’ levét, és mint először, tőltsön rá jó eczetet, kétannyi borral elegyítve lágymelegenn.
 
14. A’ zőldségpintzéketis szellőztetni, és tisztogatni kell ezen időben, ’s a’ rothadt leveleket kivált a’ magnak való plántákról tisztán lemetélni.
 
15. A’ Gyűmőlts, és Szőlő-etzet ha megérett, leszűretik fa edényekbe kifőzve, tőbb esztendeig eláll.
...
 
19. Mikor az idő hideg, nem annyira szokott ugyan a’ főzelék, és Liszt megromolni; mindazáltal a’ gondos Aszszony ezen Hóldnapban se mulatja el azokat megszitáltatni, vagy rostáltatni.
 
20. A’ füstre aggatott húst, és szalonnát, ha a’ füst azokat jól megfogja, le kell szedni, és hideg, szellős helyre felaggattatni.
...
 
23. A’ jó Gazdaszszonyok azt tartják, hogy a’ jó égő száraz fa, zsirzó helyett van a’ Konyhában; tehát a Gazdát, czirókálják, hogy a’jövő télre való fát most hordassa meg, és felvágatván, rakassa őlbe. Rendszerínt egy kályhára négy ől, és az ollyan Konyhára, a’ hol ebédet, és vatsorát főznek, minden héten Kenyeret sűtnek, és lugoznak, három Kályhát, vagy 12. ől fát szokás számlálni. Ez által a’ gondosság által a’ könnyebbségen kivűl, azt is nyeri a’ Gazdaszszony, hogy kevesebb fával beéri a’ szűkséget: mert a’ nyersböl mindenkor két annyit kel a’ tűzre rakni.
 
24. A’ Fársángnak a’ szorgalmatos Gazdaszszony örűlni szokott (noha a’ Cseléddel több baja van mint mászszor) mert ha Aprómarhát (Baromfiat) nevelt a’ mult nyáron, vajat gyűjtött, diót, mogyorót, megtakarított, ugorkát, Káposztát savanyított, tojást gyűjtött, ’s rozmarint plántált, most mindennap pénzt vásárol belőlök. Erre nézve egymást éri nála a’ hizó póka, Lúd, Rétze, Kappan, ’s a’ t. Ez takarékosság.
...
 
26. A’ Gyümöltsöskamarára, és Élésházra egyébkor is ugyan; de kivált illyenkor kettős gondja van a’ Gazdaszszonynak, hogy a’ beszorúlt levegő, vagy kemény megfagyás rothadást ne okozzon. A’ tisztogatás egy a’ legjobb szerek közzűl Hogy a’ Hagyma, ’s egyéb meg ne fagyjon, melegebb helyen kel tartani, míg az idő kemény.
...
 
29. Ha azt akarja a’ Gazdaszszony, hogy a’ tej, és tejfelből bizonyos haszna legyen, a’ tejes fazekakat legfellyebb minden héten egyszer kifőzesse, kiszáraztassa, és a’ tejet lágymeleg helyen tartsa, hogy felit felvesse.
 
30. Vagynak még ezeken kivűl több, és egy hónapban négyszeris előfordúló kőtelességei a’ Gazdaszszonynak, ugymint a’ szitáltatás, kenyér-sűtés, Sóőrletés, szappanozás, köpűlés, ’s tyúk ólak kitisztítása ’s a’ t. Ezekről se kell tehát megfelejtkezni.
...
 
33. Ha a’ Malmoknak jó vize van, köles, és árpakását, el nem kell felejteni egész esztendőre valót tsináltatni.
 
 
Forrás: Magyar házi gazdasszony, N. Nagyváthy János, Tekintetes Nemes Szala vár megye' táblabírója által, 1820

Hirdetés

Közösség

Szeretjük

Kapanyel.png
szineslogo.png

Szakértőink

Kérdésekkel, problémákkal fordulhattok közvetlenül szakértőinkhez:
Bálint Károly Czauner Péter
kertépítő kertészmérnök
Vagy észrevételeiteket, kérdéseiteket megoszthatjátok velünk is:

Hirdetés

Utolsó kommentek

Könyvajánló

Feedek