A' Gazdaszszonyi munkákról

Az Égettbor, Rozsolis, Punts, Ratafia, és Szagos-Vizek készitéséről.
§. 95.
Égettbornak mind jók azok a' gyümőltsök, a' mellyeknek édes levelekből valami bort lehet a' forrás által készíteni. Illyen a' Szőlő, Szilva, Baratzk, Meggy, Alma, Körtvély, Gabona, Kolompér, és földi bodza termése 's a' t. mind ezen gyümöltsökben bennt van ugyan az égettbor; de úgy bepolálva, hogy mesterség nélkűl a' többi testektől külön választani nem lehet. Ez a' mesterség egyik a' megforrás, a' másik a' tűz. E' nélkűl Égetbor nem lesz. Hogy tehát az égetésre ezek a' testek elkészűljenek, ezeket kel megtartani: