Kisaszszony (Augustus) Hava

 
1.) A’ Lennek, és Kendernek töretése, és tiloltatása ezen Hónapban legmulhatatlanabb foglalatossága legyen a’ Gazdaszszonynak.
 
3.) Már a’ múlt Hónapban megszedett Boldogaszszony szilva ezen időre a’ hordókban megérett, a’ mellyet mihelyst észre vesz a’ Gazdaszszony, az égetéshez hozzá fogjon; külömben ha a szilva-törköly annyira megforr, hogy etzet szagot gőzölki magából; felével is kevesebb pálinkája fog tsepegni. Ezt a’ Házi szükségre való, és konyhabeli Égetésről kell érteni. Itt égetik a’ G. Aszszonyok a’ Meggyet is ki.
 
5.) A’ plántált Vereshagymának szárai megsárgúlván, arra emlékeztetik a’ Gazdaszszonyt, hogy azt a’ földből ki kel már ásatni. De egyszersmind az őszi palántákat is elkelletik most plántálni, sőt meg is porhálni, ha megfoganszottak.
 
6.) Idején van az ollyan Gazdaszszonynak karalábja, fejes, és kelkáposztája, a’ ki ezen Hónap végével veti, és October elején elplántálván télen által kinthagyja a’ kertben. Sőt a’ Tzikoria és Endívia vetésnek is most van az ideje. E' még October végére megbokrosodik, és télre ellehet rakni.
 
7.) Többféle körtvély nemek menvén tökéletességre, el ne mulassa a’ Gazdaszszony az arra valókat Liktáriomnak megszárogatni, és a’ felesleg valót a’ téli szükségre megaszalni, ’s félretenni.
 
8.) A’ durántzi, és hoszszú vagy berzentzei szilva is kezdi a’ férgesit húllatni: ezt tehát a’ Gazdaszszony a’ Cselédekkel szedesse hordókra, és Ősszel égesse ki a konyhában kevesenként.
 
9.) Az ugorkás tonnákat megabrontsoltatván az télre valót kel beléjek eltenni.
 
11.) Augustus utolsó hétjében a’ kiásott Sáfrány hagymát újjra el kel ültetni. Igy az Octoberben fog virágozni.
 
12.) A’ káposztát most ismét meg kelletik kapáltatni, tőltetni és az alsó leveleket a’ teheneknek naponként szedetni, és a’ Dohányból, a’ mi érett, leszaggatni, füllőbe rakni, és pórékra fűzvén, megszáraztani.
 
14.) A’ Vargánya vagy Tinóorrúgomba ezen, és a’ múlt Hónapi esőzések után szokott teremni. Ebből kell tehát télre valót száraztani.
 
Forrás: Magyar házi gazdasszony, N. Nagyváthy János, Tekintetes Nemes Szala vár megye' táblabírója által, 1820