Pünkösd (Május) Hava

 

2.) A’ Kertben a’ gaz még jobban, és hamarább gyarapodik, mint a’ Kertivetemények; tehát, a’kik nem varranak azokat a’ gyomlálásra kel azonnal hajtani, mihelyt a’ föld megázván, a’ füvet gyökerestől ki lehet szakasztani.

 

6.)  Sok tavaszszal nagy ezen Hónapban a’ szárazság; tehát előre kell gondoskodni, és a’ kert öntözésére, vagy az esővizet szükség hordóra szedni, vagy ha ez elfogy, kút-vizet hordatni és estvénként a’ veteményeket megöntöztetni: A’ szappan, és Konyhaöbliték igen kövérit, ha a’ Kert földje azzal megöntöztetik: de nem ott a’hol valami vetemény van: mert ennek árt.

 

7.) Már ezen időben a’ Kukoritza, Fokhagyma, Borsó, és idejénvaló Káposzta palánta jó neven veszik, ha töveik környékét a’ tselédek megporhálják, es hordóbavaló Fejes, és Kelkáposzta, Karaláb, és Zeller plántákatis raknak, s a’ sürűen vetett vereshagymát kiszedik, és elplántálják. Tzukorborsót, télre való ugorkát, és későbbi salátát ismét kell vetni.

 

8.) A1 Dohánytis most van az ideje, hogy a’ kövér, és porhanyó főldbe elplántáljuk.

 

12.)Ezen Hónapban már a’ parlagi rozsa, gyöngyvirág virítanak; azértis etzetnek, és viznek valót szedetni kell; mint szinte a’ bodzafa virágját, székfüvét (Camillen) és búza virágotis megszedeti a gondos Gazdaszszony több féle házi hasznaiért, és jó helyre félreteszi.

 

18.) Ha a’ télre való Fejes-káposzta palántát Pünkösd tájban elrakjuk: tizennégy nap múlva meg kell porhálni; de kifoldozni negyed napra bátran lehet.

 

Forrás: Magyar házi gazdasszony, N. Nagyváthy János, Tekintetes Nemes Szala vár megye' táblabírója által, 1820