Szent András (November) Hava

 
1.) Míg el nem fagy, a’ Gazdaszszony az egész veteményes kertet felásassa. Ennek kettő a’ haszna: egyik az, hogy a föld megpuhúl, és meghizik; a’ másik pedig az, hogy tavaszszal, mihelyt legkisebb jó napok szolgálnak, puhán fel lehet ujjra ásni.
...
 
4.) A’ gyermekek, és nevendékekkel kukoritzát kel estvénként morzsortatni, s’ ha ebbe bele unnak, vagy már eleget morzsoltak, tollat fosztani ’s a’ t.
 
5.) A’ Gazdát arra kel emlékeztetni, hogy a’ maga tselédjeit a’ kertnek trágyázására fordítsa: kivált a’ Spárgát, és Sáfrányt felűlről bé kel trágyával teríttetni, és, tavaszszal felszedvén, más ágynak kövérítésére vinni.
 
6.) A’ Béresek faragjanak sütőlapátokat, Szénvonókat, Sulykokat; tsináljanak hizlaló kotrotzokat, kössenek szakasztóvékákat, és fonjanak boritó, ’s méhkasokat, törjenek hajdinát, és kölest; vágjanak szetskát, ’s őröljenek sót. ’s a’ t.
...
 
9.) Mihelyt olly ködös napok járnak, hogy a’ pórékon függő dohány megereszkedik, azt a’ tselédekkel estvénként kelletik simíttatni, tsomóba köttetni, és bálokra rakatni.
...
 
13.) A’ téli gyümőlts a’ pintzékben illyenkor leginkább romolván, a’ rothadtat ki kel válogattatni.
 
14.) Az Éléskamara ha nedves meleg, a’ zsizsik, és egyéb férgek majd mindjárt elszaporodnak: azért is a’ Lisztet a’ ládákban megkeverni, a’ fözelékeket megrostálni, a’ száraztésztát, és gyümőltsöt kiszellőztetni, a’ penészt mindenről letisztítani, a’ port leseperni, szemetet kivettetni, és a’ béfőzötteket, vajat, sajtot, zsirt, mézet, szappant, keményítőt ’s a’ t. megvizsgálni, el nem lehet mulatni. Ha a’ sajt megtalál keményedni, azt így kel ismét megfrisselni: t. i. végy Salétromot, és azt tűzön megpuffasztván, ereszd fel fejér borral, és főzd együtt mind addig, míg a’ Salétrom megtsendesedik. Ekkor veddle a’ tűzröl, és engedd meghidegűlni. Továbbá márts bele egy tiszta ruhát, és ezzel gombolyitsd be a’ sajtot, ’s tedd le a’ pintzébe. Huszonnégy óra múlva hozd fel, és a’ ruhát levévén, ismét megáztatva teritsd a’ sajtra, a’ melly ettől jó izű, és ismét puha leszsz.
...
 
16.) Ha nyárban tsigás kertjében nem nevelt a’ Gazdaszszony tsigákat, tehát még most télre valót eleget lehet a’ gyermekekkel, míg hó nints, a’ mogyoróbokrok, és sövények, ’s garádják alatt szedetni. Ugyan most kel vizáról is rendelést tenni, és a’ bőjti napokra bépátzolni.
 
17.) A’ savanyú káposztával, míg meg nem érik legtöbb bajja van a’ Gazdaszszonynak: mert a’ sós viz hól a’ hordón eszi ki magát, hol felűl folyki, hol pedig a’ hidegség miatt épen nem akar érni, ha ellenben igen meleg a’ kamara: hamar ellágyúl ’s a’ t. Erre nézve reá gyakor szem kivántatik, és tisztaság.
 
Forrás: Magyar házi gazdasszony, N. Nagyváthy János, Tekintetes Nemes Szala vár megye' táblabírója által, 1820